O projekcie

KRZYŻE KAPLICZKI KOŚCIOŁY

Krzyże i przydrożne kapliczki są stałym elementem krajobrazu gminy Trzcianne.

Są spuścizną  po przodkach i zdarzeniach, w których brali oni udział. Stanowią swoisty skarb, są kolebką historii, wyrazem gorliwej wiary ludności zamieszkującej te tereny.

Obiekty te budowano w podzięce za otrzymane łaski oraz w celu uwiecznienia doniosłych momentów. Stawiano je również zanosząc prośby do Boga w różnych intencjach. Ich rolą było strzeżenie mieszkańców przed chorobami i klęskami żywiołowymi. Najczęściej wznoszono je na przecięciach dróg oraz przy głównych ciągach komunikacyjnych oraz obsadzano je roślinnością. 

Tutejsze krzyże i kapliczki przybierają wygląd od klasycznych do współczesnych. Zwykle kapliczki to monumenty wybudowane z kamienia z postacią Matki Boskiej. Znaleźć można również murowane słupki z gipsowymi posążkami oraz malunkami, zawierającymi podobizny świętych. Krzyże są najczęściej drewniane, kamienne lub żeliwne z postacią umęczonego Jezusa. Z reguły ogrodzone są niskim płotkiem, a w dookoła krzyża rosną kwiaty. 

Miejsca, w których lokowano te obiekty wywołują szczególnie duże wrażenie w okresach okolicznych świąt, kiedy to gromadzą się wokół nich pielgrzymujący mieszkańcy. Tradycja budowy kapliczek i krzyży przetrwała do obecnych czasów. Chętnie stawia się je na prywatnych działkach przed domem. To wyraz pobożności i poważania dla dawnych mieszkańców oraz sposób na pozostawienie przyszłym pokoleniom pamiątki po istniejących czasach. Krzyże i kapliczki przydrożne na terenie gminy Trzcianne, to znaczące pamiątki, stanowiące zabytki wiejskiej kultury sakralnej. Wymagają szczególnej uwagi i opieki, aby jak najdłużej można było cieszyć się ich widokiem i czerpać z nich wiarę.

Skip to content